Klantenservice

Verzending & Bezorging

Wij verzenden op werkdagen. De door u bestelde goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd, en indien van toepassing ook geplaatst. Uiteraard worden deze geleverd volgens de wettelijke bepalingen aangaande verkoop op afstand in Nederland.

Privacy & Veiligheid

Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld en uw privacy gewaarborgd blijft.

Wanneer u bij ons bestelt, hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens zullen wij de order afhandelen. Ook kunnen we middels deze gegevens u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt.

flowjewelsshop.com geeft gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Retourneren  

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan flowjewelzshop.com retourneren, conform de door flowjewelzshop.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekteredelijke en duidelijke instructies.
Heeft u betaald met FashionCheque, dan is het helaas voor ons niet mogelijk het bedrag terug te storten op je kaart. U kunt na retour zenden, voor het zelfde bedrag iets anders uitzoeken!

Retourneren winkelier

Retournering van een artikel van de winkelier dient altijd plaats te vinden in overleg met FlowJewels. Neem daarom altijd binnen 7 dagen na ontvangst contact met ons op indien u een artikel wilt retourneren. 

Betaling en prijzen

De op deze website getoonde prijzen zijn inclusief BTW. U kunt afrekenen via een handmatige overschrijving of via iDEAL. Onze payment provider is mollie.

Overzicht van bestellingen

U kunt al uw op deze website geplaatste orders inzien door in te loggen en te klikken op “Mijn Bestellingen”. U vindt hier een overzicht van wat u op welke datum besteld had.

Klantgegevens bewerken

Als u al klant bent kunt u uw gegevens wijzigen door bovenin op “Inloggen” te klikken. In het linkermenu ziet u diverse tabs waarmee u uw klantgegevens kunt wijzigen.