Privacy Policy

Flow Jewels respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Flow Jewels zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Flow Jewels maakt onderdeel uit van FlowFashion geregistreerd op 51912716 te Leiden, te bereiken via +31 (0)6 200 456 56 of info@flowjewels.com, te zien als “verwerkingsverantwoordelijke”, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Flow Jewels gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. • Als u bij Flow Jewels een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens in onze webserver. In uw Flow Jewels account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u in de toekomst eenvoudiger bestellingen kan plaatsen. • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens Flow Jewels verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen: • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@flowjewels.com. • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij baseren de gegevensverwerking op de volgende rechtsgronden; gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of wettelijke verplichting.
Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?
Om aangevraagde informatie te verstrekken Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij uw contact gegevens nodig. Wij hebben daarom belang bij het verwerken van uw gegevens. (gerechtvaardigd belang)
Om over de wensen en specificaties van een van onze producten en/of diensten te communiceren. Bij vragen over uw bestelling of onze producten helpen wij u graag verder. Hiervoor hebben wij uw gegevens nodig met betrekking tot de voorgenomen overeenkomst. (uitvoering overeenkomst)
Om facturen te kunnen versturen. De persoonsgegevens worden gebruikt om de factuur correct te versturen. (uitvoering overeenkomst)
Om te kunnen communiceren over uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. (o.a. order details, levering, montage, kwaliteit, klachten) De persoonsgegevens worden gebruikt om met de juiste personen te kunnen overleggen zodat de overeenkomst zo efficiënt mogelijk afgehandeld kan worden. (uitvoering overeenkomst)
Om informatie te verschaffen over relevante oplossingen, producten en diensten die gerelateerd zijn aan de voorgenomen overeenkomst. In het kader van het verschaffen van de optimale persoonlijke service hebben wij uw gegevens nodig. (gerechtvaardigd belang)
Om belastingtechnische informatie te verschaffen waaraan wij wettelijk moeten voldoen. Het gebruiken van de persoonsgegevens is nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. (wettelijke verplichting)
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? Flow Jewels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijk verplicht bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens. Flowjewels.com verkoopt uw gegevens niet Flow Jewels zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Overdracht van uw persoonsgegevens We geven uw gegevens alleen door aan derde partijen indien dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw gegevens aan de volgende partijen doorgeven: • Aan andere bedrijven binnen FlowFashion ; • Aan derde partijen die diensten leveren in relatie tot onze digitale diensten of functies, maar alleen in de mate waarin nodig om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld: ons digitale marketingbureau, onze hosting-leverancier, onze klantenservice en de ontwikkelaars van deze digitale dienst. • Aan derde partijen zoals leveranciers en subcontractors, maar alleen in die mate waarin nodig om onze producten en dienstverlening in het kader van onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: leveranciers zoals transportbedrijven en installatiebedrijven. • Overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. • Voor een koper of potentieel toekomstig koper van ons bedrijf. We treffen maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen die overgedragen worden naar een derde partij, in overeenstemming met toepasbare gegevensbeschermingswetten en als hierboven vermeld.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Flow Jewels

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Flow Jewels account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Voor meer informatie kijk op Veilig Bestellen. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Uw rechten In relatie tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, hebt u het recht: • Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers. Dit is kosteloos; • Te vragen of we uw persoonsgegevens corrigeren of wissen (dit betekent wel dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken); • Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn); • De gebruikte persoonsgegevens die gebruikt worden om verzochte informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren op te vragen in een door een machine te lezen indeling, die u mag overdragen aan een andere gegevensbeheerder; • Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flow Jewels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flowjewels.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flow Jewels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten dienen gericht te worden aan “Ter attentie van: FlowFashion.” te Stadhouderslaan 24, 2313 AC Leiden of info@flowjewels.com.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Flow Jewels staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Flow Jewels geen cookies ontvangt. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden. Er kan een browser-plugin zoals Privacy Badger geïnstalleerd worden om (bepaalde) cookies te blokkeren. Deze website gebruikt Google Analytics. Deze registreert uw sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google. Wilt u niet dat er cookies geplaatst worden? Dit kunt aangeven bij de instellingen van uw of via het installeren van een browser-plugin als Privacy Badger, die het plaatsen van cookies naar eigen wensen blokkeert. Wijzigingen aan deze Privacy Policy We kunnen deze Privacy Policy van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze Privacy Policy is beschikbaar op onze website. Wij adviseren u daarom om deze pagina regelmatig te controleren. Uw doorlopende gebruik van de digitale dienst nadat een dergelijke update van kracht is geworden, wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u de updates aan deze Privacy Policy niet aanvaardt, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Flow Jewels, dan kunt u een e-mail sturen via info@flowjewels.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.